onderwerp: Muziekles
medium: je lijf, je stem, instrumenten en smartboard
vaardigheden en competenties: Doel is een brede oriëntatie op muziek en cultuur.

Docent: Herman Jager

Deze lessen bevatten een brede variatie in activiteiten: luisteren, spelen, zingen, eigen werk maken en presenteren, andermans werk ervaren en plaatsen, verslag doen van activiteiten. Door het toegenomen (muzikale) geheugen en concentratievermogen, kan het kind van deze leeftijd langere liedjes zingen. Door betere stembeheersing hebben de liedjes een grotere toonsomvang en bevatten sprongen. Bewegen speelt nog steeds een grote rol. Door het begin van lees- en schrijfonderwijs, krijgt het kind begrip voor eenvoudige (grafische) notatievormen, die gebruikt kunnen worden om muziek mee te spelen en/of te ontwerpen, of ter ondersteuning van het muziek beluisteren.

Geschikt voor groep 3
Aansluiting van de lessen aan op het lesprogramma van de groep: Herman heeft bv.  het schrijfonderwijs meegenomen in de lessen. Elke nieuwe letter kwam terug in de muzieklessen.