Informatie ivm Coronavirus

 

Beste ouders, verzorgers, cursisten,

Graag had ik u laten weten dat we eerdaags weer konden gaan starten met fysieke lessen en cursussen. Helaas is de werkelijkheid dat we tot in ieder geval 2 maart met de huidige beperkende maatregelen door moeten. Dit betekent dat Toonbeeld Geesterhage tot deze datum gesloten blijft.

Wat betekent dit voor u of uw kinderen de komende periode:

  1. De instrumentale lessen zullen digitaal worden gecontinueerd.
  2. De instrumentale groepslessen (blazersklas, slagwerkklas en gitaarstarters) vervallen. Wij gaan er nog steeds van uit dat de vervallen lessen aan het eind van de cursus kunnen worden ingehaald.
  3. Samenspelgroepen en Kids Voice komen te vervallen.
  4. De digitale musical- en theaterlessen worden nog een aantal weken gecontinueerd.
  5. De Beeldende cursussen komen te vervallen tenzij ze i.o.m. de docent digitaal gegeven kunnen worden. De docenten zullen u informeren over nieuwe data waarop lessen zullen worden ingehaald. Op dit moment wordt druk afgestemd wie, wanneer, in welk lokaal terecht kan aan het eind van het seizoen om de lessen in te halen.

Wij hopen dat we op 2 maart  terug kunnen naar onze “normale” manier van werken.

Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er veranderingen komen in de huidige situatie dan zullen wij u uiteraard nader informeren. Mocht u dringende vragen hebben dan kunt u deze stellen via tel. 0251 659012.
Meer informatie is terug te vinden op de website van het RIVM www.rivm.nl.
Met vriendelijke groet,

Peter Brouwer,
directeur.

Protocol Sector Cultuureducatie

 

https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/downloads/protocol-sector-cultuureducatie-en-participatie
en
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol