18 december: De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Het kabinet heeft besloten om de avondsluiting te verzwaren tot een tijdelijke lockdown van 19 december tot en met 14 januari 2022. Om de verspreiding van de omikronvariant accuut te vertragen, moeten het aantal contactmomenten verder worden beperkt. Daarom zijn theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, tot en met 14 januari 2022 binnen en buiten gesloten voor publiek. Bibliotheken blijven open. Kunst- en cultuurbeoefening met maximaal 2 personen is buiten in de openbare ruimte toegestaan.

Kunst en cultuur als werk wel toegestaan

Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan als dit plaatsvindt in het kader van werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld televisieopnames of repetities.

Lees ook de coronaregels voor evenementen.

Afstand houden

Hou altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Behalve als u met huisgenoten bent. 

Daarnaast is contact soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld tijdens het toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.

Geen coronatoegangsbewijs voor werknemers

Mensen die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muziek- en dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Mondkapjes

Het gebruik van mondkapjes is verplicht voor medewerkers als zij zich door de locatie bewegen.

Aan: Leerlingen en Cursisten
Van Toonbeeld

Betreft: informatie ivm corona
Castricum, 28-11-2021


Beste leerlingen en cursisten,


Afgelopen vrijdag hebben wij in de persconferentie kunnen horen welke maatregelen er van kracht zijn vanaf
zaterdag 27 november jl.
Gelukkig kan een groot deel van de lessen en cursussen normaal doorgaan, namelijk alle activiteiten tot ’s
middags 17.00 uur.


Muziek
Onze docenten zullen proberen om alle lessen zoveel als mogelijk voor 17.00 uur te plaatsen. Wij vragen uw
medewerking bij het maken van deze nood-roosters. Er zal mogelijk geschoven worden met tijden, misschien
worden enkele leerlingen bij elkaar geplaatst en misschien wordt er zelfs een andere lesdag gekozen.
Voor zover we er niet in slagen de lessen voor 17.00 uur te plaatsen zullen ze digitaal plaatsvinden zoals u
waarschijnlijk al eerder heeft meegemaakt.


Beeldend
Alle beeldende cursussen die voor 17.00 uur staan gepland kunnen gewoon doorgaan. Enkele cursussen in de
avond komen echter te vervallen. In overleg met u kan gekeken worden of deze op een vroeger tijdstip (voor
17.00 uur) kunnen plaatsvinden en voor zover dat niet lukt zullen we de lessen als dat mogelijk is aan het
eind van de lessenreeks inhalen.
Natuurlijk blijven de basisregels van kracht zoals:


– Blijf thuis bij griepverschijnselen en laat je testen, ook als je al gevaccineerd bent
– Blijf thuis bij een positieve test
– Houdt een veilige afstand tot elkaar, bescherm jezelf en respecteer anderen
– Handhaaf hygiënevoorschriften.
– Wij verzoeken u in de gangen van Toonbeeld Geesterhage een mondkapje te dragen en in de
muzieklokalen zullen wij ook weer de spatschermen gaan gebruiken waar mogelijk.
Wij zijn verplicht iedereen van 18 jaar en ouder die in Toonbeeld Geesterhage komt te checken op een geldige
QR-code. Dit kan met de coronacheck-app op uw telefoon of met een uitgeprinte QR-code. En dat kan een
bewijs van vaccinatie zijn of een negatieve PCR-test. Dit geldt ook voor (groot-)ouders die hun (klein-) kind
komen brengen naar een les. Bij de ingang van het Toonbeeld-deel zal u worden gevraagd uw app of papieren
QR-code te tonen. Onze medewerkers staan voor u klaar en voeren de richtlijn uit. Wij vragen om uw begrip en
houden discussies bij voorkeur buiten de deur.


Wij hopen opnieuw op uw medewerking te mogen rekenen.


Met vriendelijke groet namens staf en docenten,


P. Brouwer,
directeur.

Protocol Sector Cultuureducatie

 

https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/downloads/protocol-sector-cultuureducatie-en-participatie
en
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol