Onderwerp: een thema of onderwerp dat voor de leerlingen actueel is en/of door de leerkracht wordt aangedragen
Medium: je eigen lijf, zang, dans, tekst, attributen, decor, personages, plots, verhalen, spreken, bewegen, verkleden, grimeren etc.
Vaardigheden: luisteren, kijken en verbeelden door te spelen, te dansen en/of muziek te maken, bespreken, analyseren
Competenties: verkennen, onderzoeken en presenteren

Docent: Sanne Himmelreich

In deze lessenreeksen gaan de leerlingen ontdekken wat er nodig is om op het podium een theaterstuk neer te zetten als acteur. Dit kan zijn aan de hand van teksten, muziek, verhalen, plaatjes noem maar op. Het belangrijkste is dat ze ondervinden hoe je als echte toneelspeler/acteur een stuk aanpakt en hoe leuk dit kan zijn! We werken in de lessen met actuele thema’s in overleg met de school/docenten. Afhankelijk van de duur van de cursus of de wensen van de school werkt de groep naar een openbare presentatie.