Cultuur in School laat leerlingen kunst en cultuur maken, meemaken én betekenis geven.  Een groot netwerk van enthousiaste kunstvakdocenten maakt workshops en programma’s op maat voor alle kunstdisciplines mogelijk: muziek, beeldend, theater, dans, film & fotografie, musical, kunst &techniek, erfgoed. Leerlingen ontdekken hun talent en worden begeleid in hun creatief proces. Samen met cultuurpartners in de regio organiseert Toonbeeld een divers cultuuraanbod dat leerlingen in contact brengt met hun culturele leefomgeving: het theater, de bioscoop, het museum, de bibliotheek en het landschap.

Toonbeeld is uitvoerder van de regeling Combinatiefuncties, Cultuureducatie met Kwaliteit en het Nationaal Programma Onderwijs. Activiteiten kunnen mogelijk ook betaald worden met werkdruk verlagende middelen of CJP-gelden. Cultuur in School biedt elke school advies en begeleiding over cultuurbeleid. 

Ben je op zoek naar specifiek aanbod dat aansluit bij een thema of onderwijsconcept? Heb je hulp nodig bij de invulling van een schoolfeest of teamtraining? Heb je als school plannen voor een project of een cultuurweek? We denken graag mee om de inhoud te bepalen. Neem contact op met Marlies: mvanwinkel@toonbeeld.tv