In het Primair Onderwijs maken leerlingen kennis met verschillende vormen van kunst. Het basisprogramma Voorstellingen en Lezingen geeft leerlingen een onvergetelijke ervaring met een bezoek aan het theater of een schrijver in de klas. Tijdens workshops op school staat het creatief proces voorop door leerlingen te laten onderzoeken, experimenteren, creëren en samenwerken. Vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit starten scholen een traject voor cultuurbeleidsvorming en het deskundiger maken van het team. In het programma Buitenkansen initieert Toonbeeld de samenwerking tussen een school en een cultuurpartner in de regio om samen nieuw cultuuraanbod te creëren.

Basisprogramma Voorstellingen en Lezingen

Het basisprogramma zorgt voor een gevarieerd aanbod van schoolvoorstellingen in het theater en lezingen in de bibliotheek. Elke groep van de basisscholen in Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest maakt jaarlijks een keuze uit een dans-, muziek- of theatervoorstelling en woont zo nu en dan een lezing van een kinderboekenschrijver bij. Het samengestelde programma is te vinden in een brochure die ieder voorjaar opnieuw naar de scholen wordt verstuurd. Het boekje is hier ook te downloaden.

Wil jij als vrijwilliger schoolvoorstellingen op locatie begeleiden? Stuur een mailtje naar cultuuravontuur@toonbeeld.tv

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een landelijk programma om cultuureducatie te verankeren in het basisonderwijs. Toonbeeld is uitvoerder van het lokale project “Buitenkansen”, ondersteund door het ministerie van OCW, de Gemeente Castricum en begeleid door Plein C. Toonbeeld verbindt leerkrachten, vakdocenten en cultuurpartners en stimuleert samenwerkingen. Door activiteiten te organiseren op het gebied van scholing en kennisdeling kunnen scholen hun cultuuronderwijs verbeteren.

Buitenkansen

Het programma Buitenkansen, onderdeel van CMK3, helpt de culturele leefomgeving van de leerlingen te vergroten. Op uitnodiging van Toonbeeld ontwikkelt een cultuuraanbieder uit de regio in samenspraak met de scholen, nieuw aanbod. In 2021 vond het IDFA Junior plaats in de Corso Bioscoop en in samenwerking met Filmhub NH. In 2022 maakte Stichting Kist een lokaal erfgoedprogramma De Reis van de Schelpen en Stichting het Oer-IJ deed dit specifiek voor Akersloot met Akersloot werkt aan water. Scholen worden allen uitgenodigd deel te nemen aan het aanbod in 2023.

Workshops

Kunstbeoefening kan gegeven worden in een losse les, een serie workshops of zelfs een heel schooljaar omvatten, zowel onder schooltijd als op de BSO. Onze kunstdocenten beschikken over een kunstvakopleiding en hebben brede ervaring in het onderwijs. Zij weten leerlingen te inspireren en begeleiden hen in een creatief proces. Op de pagina Cultuurpartners zijn alle kunstvakdocenten die in het onderwijs werken verzameld per disciplines: muziek, instrumentaal muziek, beeldend, dans, theater, musical, film & fotografie, erfgoed en maakonderwijs.

Maatwerk

Ben je op zoek naar specifiek aanbod dat aansluit bij een thema, een lesdoel of een methode? Wil je een cultureel schoolreisje organiseren? Zoek je een culturele activiteit bij een schoolfeest? Toonbeeld Cultuur in School denkt graag mee!  

Voor meer informatie en kosten, neem contact op met fvanuhm@toonbeeld.tv

Teamtrainingen

Naast diverse workshops gericht op leerlingen, hebben we ook speciaal ontwikkelde team trainingen voor alle personeelsleden. Klik op onderstaande links om de PDF’s met meer informatie over de team training te downloaden:

Dansspetters 

Film in de klas 

Kijken is een kunst 

Materialen en technieken 

Procesgericht werken