AANMELDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING EN START VAN DE LESSEN
Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023. De aanvangsdata van de lessen BEELDEND VORMEN staan bij de cursus vermeld. Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen en ondertekenen van een aanmeldingskaart. Bij minderjarigen dient er door een ouder/verzorger te worden ondertekend. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. De nota ontvangt u na start van de lessen. De cursussen starten alleen bij voldoende deelnemers.

BEËINDIGING VAN DE INSTRUMENTALE– EN ZANGLESSEN
Uw inschrijving voor instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren twee weken voor aanvang van de zomervakantie, door een mail te sturen naar info@toonbeeld.tv. Wie vóór eind juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar. Tussentijds annuleren is niet mogelijk.

Leerlingen/cursisten/ouders krijgen zo spoedig mogelijk na de inschrijving bericht over lestijd en verdere details. Plaatsing geschiedt op basis van de aanmeldingsvolgorde. Bij voldoende aanmeldingen kan er mogelijk een tweede cursus worden gestart.
Bij het instrumentaal onderwijs ontvangen de leerlingen de eerste drie lesjaren in principe groepsles. Vanaf het vierde lesjaar wordt er individueel onderwijs gegeven. Om u of uw kind optimaal te kunnen begeleiden stellen de docenten het op prijs om op de hoogte te worden gesteld van eventuele handicaps. Tijdens de Open Dag of op een ander

moment, vóór aanvang van de lessen, zal de docent graag tijd voor u maken om e.e.a. te bespreken.

TIJDIG BETALEN
Bij niet tijdig betalen zullen de volgende administratiekosten in rekening worden gebracht:
eerste aanmaning € 5,00, tweede aanmaning € 10,00 en derde aanmaning € 17,50.

KORTING VOOR KINDEREN
Voor beeldende- én muzikale lessen geldt onderstaande kortingsregeling.
Het tweede kind uit hetzelfde gezin ontvangt 5% korting.
Het derde kind uit hetzelfde gezin ontvangt 10% korting.
Deze korting wordt berekend over de goedkoopste cursus/les. Samenspel en ensembles tellen niet mee als tweede cursus.

RESTITUTIE
Wanneer door ziekte of buitengewoon verlof van een docent meer dan twee muzieklessen worden gemist, kunt u voor de daarop volgende gemiste lessen restitutie aanvragen. U dient hiervoor contact op te nemen met de administratie van Toonbeeld Geesterhage. Bij langdurige ziekte van een docent wordt indien mogelijk gezorgd voor vervanging.
Door ziekte of afwezigheid van de docent gemiste beeldende lessen worden vervangen, op een later moment ingehaald of gerestitueerd.
Digitaal gegeven lessen (zoals gegeven tijdens de beperkende COVID maatregelen), worden gezien en
gerekend als volwaardige vervanging van de fysieke lessen.

BETALING IN TERMIJNEN
De rekening voor lessen en cursussen die in september starten dient in één keer te worden betaald. Ingeval
er een incassomachtiging is afgegeven wordt het bedrag in tien gelijke maandelijkse termijnen geïnd. Bij korte cursussen gebeurt dat in vier termijnen.

KLACHTENREGELING
Toonbeeld staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten en medewerkers. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Toonbeeld lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. In zo’n klimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of pesten. Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan kunt u contact opnemen met de Centrale Meldpunt vertrouwenspersoon: 0800 0204204. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Informatie is verkrijgbaar bij de administratie van Toonbeeld Geesterhage.

 U
 
Vakantiedata schooljaar 2022 – 2023
Zomer di 19 juli t/m 28 augustus 2022
Herfst ma 17 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerst za 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaar ma 27 februari  t/m 5 maart 2023
Pasen vr 7 april t/m 10 april 2023
Mei ma 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Pinksteren zo 28 t/m 31 mei 2023
Zomer di 18 juli t/m 3 september 2023
   
   
 
 
Vakantiedata schooljaar 2023 – 2024
Zomerdi 18 juli t/m zo 3 september 2023
Herfstma 23 oktober t/m zo 29 oktober 2023
Kerstza 23 december t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarza 17 februari t/m vr 23 februari 2024
Pasendo 28 maart t/m ma 1 april 2024
Meiza 27 april t/m vr 10 mei 2024
Pinksterenzo 19 mei t/m ma 20 mei 2024
Zomerdi 23 juli t/m zo 1 september 2024