Missie
Toonbeeld is het centrum voor de kunsten in Castricum waar creativiteit en talent groeit. Beeld, theater en muziek geven je een vriend voor het leven.

Visie
Ons centrum is een open en veilige plek, vol kwaliteit en plezier voor iedereen. Hier ontmoet je jezelf en toon je anderen je verbeelding.

Toonbeeld
Het centrum voor de kunsten van Castricum is gevestigd in het gebouw van Geesterhage en zit onder een dak met Bibliotheek Kennemerwaard en Theater Koningsduyn.

Aanbod
Toonbeeld heeft twee afdelingen: Thuis bij Toonbeeld is iedere cursist welkom die zich wil ontwikkelen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Cultuur in School ondersteunt basisscholen en voortgezet onderwijs bij cultuuronderwijs en alle verwante regelingen.

Raad van Toezicht
Toonbeeld kent een directeur-bestuurder / raad van toezicht model. De RvT hanteert de uitgangspunten van Governance Code Cultuur De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.