De werkgroep Educatie van de Stichting Oer-IJ stelt lespakketten beschikbaar basisscholen in de regio. De bedoeling is dat leerkrachten het materiaal gaan gebruiken voor omgevingsonderwijs, waarbij de kinderen op een actieve en speelse manier worden betrokken bij de geschiedenis van hun eigen woonomgeving.

De lessen hebben een proactief karakter en de leerlingen gaan zelf op onderzoek uit. Buiten de school in het landschap gaan ze op zoek naar antwoorden op de vragen die het project oproept. Hun bevindingen presenteren ze in allerlei vormen aan hun klasgenoten, hun ouders en de school, Soms maken ze een werkstuk of een verslag. Maar een tekening, een foto, een blog, een vlog of een kort toneelstuk zijn ook mogelijk.

Bij activiteiten in het buitengebied worden – als dat gewenst is – ook de gidsen van de Stichting Oer-IJ ingezet.

Naast lespakketten zijn er voor Akersloot en Uitgeest ook wandel- en fietstochten langs markante plekken in de buurt. Daarvoor is er een boekje met routebeschrijvingen beschikbaar, waarmee leerkrachten, ouders en grootouders zelf met de kinderen op pad kunnen gaan.

De projecten van de St.Oer-IJ zijn niet aan een methode gebonden en kunnen als aanvulling op allerlei methodes worden gebruikt voor onderwijs over de directe omgeving.

Het belangrijkste doel is om leerlingen te laten ondervinden hoe de omgeving waarin ze wonen door de jaren is veranderd en welke gevolgen dat heeft voor de toekomst. Een Oer-IJ project is geslaagd als de leerlingen en de leerkrachten iets hebben geleerd over het gebied waarin ze wonen. Hoe is het Oer-IJ landschap door de eeuwen heen veranderd en wat is de rol van de mens daarin geweest?

mogelijke workshops/projecten:

 • PROJECT CORNELIS CORNELISZOON Groep 6-7-8
  Een interactief project over de man die de krukas toepaste in een houtzaagmolen en die daarmee een industriële revolutie ontketende.
  Het lesmateriaal bestaat uit 2 delen: een lespakket, een klassenset met aanvullend materiaal en een maquette waarop de leerlingen hun eigen dorp kunnen bouwen.
 • REIS VAN DE SCHELPEN Groep 6-7-8
  Een interactief project over de reis van de schelpen. Ooit was de schelpenvisserij een belangrijke industrie in onze regio. De leerlingen maken een ontdekkingsreis vanaf het strand via de duinen en de Schulpvaart tot aan de kalkovens.
  Het lespakket bestaat uit een klassenset met lesmateriaal, een petje-op-petje-af-quiz, een bordspel en een fietsroute met geo-caches.
 • LESKIST ROMEINEN Groep 5-6-7-8
  Een prachtig uitgevoerde leskist met replica’s van gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd. Een boeiende lessenserie maakt het leven van de Romeinen in onze omgeving nog tastbaarder.
  Op afspraak te leen.
 • AKERSLOOT WERKT AAN WATER Groep 6-7-8
  Overal in en rond Akersloot vind je water. De leerlingen gaan in groepen op allerlei manier ontdekken welke rol dat water speelt, hoe het moest worden beteugeld en hoe dat water het dagelijkse leven in het dorp bepaalt.
 • RONDJE AKERSLOOT, VEEL WATER EN TWEE STRANDWALLEN
  Routeboekje Erfgoedroute van 6 km door het oude Oer-IJ landschap rond Akersloot.
 • DE GROND ONDER JOUW VOETEN Groep 6-7-8
  Lang geleden bestond een groot deel van onze omgeving uit natte en moerassige gebieden. Alleen op de hogere en droge en stevige gronden konden mensen goed wonen De grond aan de rand van de duinen bestaat uit stevig zand. Buiten het oude dorp bestaat de grond uit klei en veen. Die soorten grond (grondsoorten) bepalen voor een belangrijk deel waarvoor de grond gebruikt kan worden. Dus als je wilt begrijpen waarom op de ene plek veel huizen staan en op een andere plek vooral koeien grazen dan moet je naar de grondsoorten kijken. Dat gaan we in dit project dan ook doen. Activiteiten: onderzoek doen op locatie en in de klas, grondboring zetten, proefjes met grondsoorten, bevindingen presenteren.
 • UITGEEST WERKT AAN WATER Groep 6-7-8
  Overal in en rond Uitgeest vind je water. De leerlingen gaan in groepen op allerlei manier ontdekken welke rol dat water speelt, hoe het moest worden beteugeld en hoe dat water het dagelijkse leven in het dorp bepaalt.
 • UITGEEST LEEFT MET WATER Fiets/Wandelroute Groep 6-7-8
  Twee wandelroutes en een fietsroute langs bijzondere plekken in en rond Uitgeest. Met juf of de meester, pap of mam, of opa en oma wandelen of fietsen langs prachtige plekken in je eigen dorp.

Trainingen docententeams: 
Speciaal opgeleide Oer-IJ gidsen kunnen op allerlei manieren ondersteuning verlenen bij het uitvoeren van de Oer-IJ projecten.

Naam: Stichting Oer-IJ

Discipline: projecten voor omgevingsonderwijs over cultureel erfgoed en de geschiedenis en ontwikkeling van het landschap in het Oer-IJ gebied.

Naam educatiemedewerker:  Jan Hormann

Schooltype: PO

Website: www.oerij.eu