Gitaar Akoestisch

Moira Meijer

Dinsdag, Woensdag, Donderdag

39

Je krijgt elke week les, in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Hierbij houden we rekening met leeftijd en ervaring. Iedere leerling brengt 20 minuten in. Is er geen andere leerling van gelijk niveau of dezelfde leeftijd, dan begin je alleen, maar het heet dan nog wel groepsles.

Vanaf het vierde jaar krijg je elke week 25 minuten individueel les. We gaan dan verder met alles wat je tot nu toe hebt geleerd. Je ontwikkelt jezelf tot een echte muzikant die zelfstandig muziekstukken kan instuderen. Misschien ga je wel in een orkest of band spelen.

Aanmelden

Lesdag + datum, tijd en leslocatie is verplicht
Lesvorm is verplicht

Gegevens cursist

Aanhef is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaalgegevens zijn verplicht
Termijnen-veld is verplicht
Termijnen-veld is verplicht

Lesgeld berekening

Bereken uw prijs op basis van leeftijd, woonplaats en lesvorm.

Leeftijd:

Tarieven en lesvormen

Jeugd
Leerlingen krijgen de eerste drie jaar groepsles. Wij proberen groepjes te maken van twee of drie leerlingen die elk 20 minuten ‘inbrengen’. Vanaf het vierde jaar kan worden gekozen voor individuele les (25 minuten). Vanaf het 6e jaar kan worden gekozen voor les eens in de 14 dagen.

Volwassenen kunnen zich uitsluitend aanmelden voor een knipkaart. Uitgezonderd leerlingen van der plaatselijke muziekverenigingen. Deze krijgen op dezelfde wijze les als de jeugd.