Muziek doet wat met je! Muziek speelt vaak ongemerkt een belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Muziek kan je vrolijk maken of ontroeren, het kan je kalmeren maar ook prikkelen. Kortom, muziek doet wat met je. Toonbeeld wil iedereen de mogelijkheid bieden om te ontdekken hoe leuk het is om (samen) muziek te maken en te ervaren wat muziek teweeg kan brengen.

.

Lessen kunnen worden gevolgd op de volgende muziekinstrumenten:

(Klik op een instrument voor meer informatie, Proeflessen of inschrijven)

Jeugd

Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe het zou zijn om zelf muziek te maken. Het kan zijn dat je al lang weet welk instrument je wilt gaan spelen. Maar misschien heb je al een keuze gemaakt voor een instrument en wil je nog even uitproberen of dit echt is wat je wilt. Dan is het mogelijk om bij Toonbeeld proeflessen te volgen.

Proeflessen

De keuze voor een instrument is niet voor iedereen een uitgemaakte zaak. In ons lespakket biedt Toonbeeld daarom de mogelijkheid om een aantal proeflessen te volgen. Afhankelijk van het instrument krijg je twee lessen van 20 minuten of drie lessen van een kwartier om te ontdekken wat het beste bij jou past.

Groepsles

Wanneer je een keus hebt kunnen maken voor een instrument krijg je les in groepjes van 2 of 3 leerlingen. Uiteraard wordt er bij de samenstelling rekening gehouden met je leeftijd en ervaring. In de lessen ontdek je spelenderwijs diverse aspecten van muziek waaronder noten lezen, ritme, melodie en samenspelen.

Individuele lessen

Vanaf het vierde jaar krijg je individueel les. De stof die je tot dan toe tot je hebt genomen wordt nog verder uitgediept. Zo ontwikkel je je tot een muzikant die zelfstandig muziekstukken kan instuderen en deze weet te interpreteren.

Voorspeelavonden en samenspelweken

Jaarlijks worden er door Toonbeeld enkele voorspeelavonden georganiseerd. Op deze avonden treed je op voor publiek en kun je laten horen wat je in de lessen allemaal hebt geleerd. Spannend en leuk! Twee weken in het jaar vervallen de reguliere lessen en kunnen leerlingen zich inschrijven voor ensembles die dan plaatsvinden. De samenspelweken worden afgesloten met een presentatie.

Ha(rmonie)-Fa(nfare)-Bra(ssband)

Toonbeeld verzorgt voor de plaatselijke muziekverenigingen zoals Emergo de HaFaBra opleiding. Deze opleiding volgt het Landelijk Raamleerplan en toetst leerlingen via examinering. De leden van de muziekverenigingen kunnen door de docenten van Toonbeeld worden opgeleid en begeleid om de examens A t/m D af te leggen. Lessen kunnen worden gevolgd op Saxofoon, Klein- en Groot koper, Hoorn, Slagwerk, Klarinet en Dwarsfluit.

Volwassenen

Ook volwassen kunnen muzieklessen volgen bij Toonbeeld. Meestal zijn dit individuele lessen van een half uur per week. Bij voldoende belangstelling kan in overleg met de docent gekozen worden voor groepslessen van twee of drie leerlingen. Voor volwassen leerlingen zijn er knipkaarten voor 10 of 20 lessen. In overleg met de docent wordt afgesproken wanneer de lessen plaatsvinden.

Lessen kunnen worden gevolgd op de volgende muziekinstrumenten:

Blokfluit    Cello    Dwarsfluit    Basgitaar    Contrabas    Elektrisch Gitaar    Akoestisch Gitaar    Harp    Hobo    Keyboard    Klarinet    Piano    Saxofoon    Slagwerk (drums)    Trompet (klein koper)    Hoorn    Groot Koper    Viool    Zang

(Klik op een instrument voor meer informatie, Proeflessen of inschrijven)

Tarieven Muzikale Vorming Seizoen 2021 – 2022

JEUGD tot 21 jaar: per jaar

Proeflessen (3 x 15 minuten)€   49,50
Groepsles (eerste drie jaren)€ 702,00
Individuele les (vanaf 4e lesjaar)€ 750,00
Extra les per 5 minuten€ 199,00
Eens in de 14 dagen les(uitsluitend vanaf het 6e lesjaar)€ 428,00

Volwassenen

proefles 30 minuten incl. BTW€ 49,50
knipkaart 10 lessen 30 minuten incl. BTW€ 445,00
knipkaart 20 lessen 30 min uten incl. BTW€ 890,00

Instrumentenfonds

Toonbeeld beschikt over een instrumentenfonds waar (ouders van) leerlingen diverse instrumenten kunnen huren. Wanneer u aan het eind van het jaar besluit om het instrument te houden wordt de betaalde huur en de borgsom in mindering gebracht op de aankoopprijs. Ook is het mogelijk om het instrument direct aan te schaffen en de verschuldigde prijs in acht termijnen te voldoen. Informatie krijgt u bij de administratie van Toonbeeld.